Ochranná politika soukromí pro ALPHA LUXE GROUP

ALPHA LUXE GROUP d.o.o. (dále jen "ALPHA LUXE") si váží vašeho soukromí a vyvíjí technologie, které vám umožní co nejlepše a nejbezpečněji využívat internet. Tento dokument se vztahuje na webové stránky ALPHA LUXE a řídí sběr a využívání dat. Abychom vám pomohli chránit vaše soukromí, přečtěte si tento text v celém rozsahu, abyste pochopili, jaké informace od vás sbíráme a jak je využíváme. Dotazy týkající se důvěrnosti dat můžete zaslat na .

SBĚR OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ALPHA LUXE sbírá osobní informace jako e-mailovou adresu, jméno, domácí nebo pracovní adresu a telefonní číslo. ALPHA LUXE také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou vám jedinečné, např. vaše pohlaví, preference nebo zájmy. ALPHA LUXE automaticky sbírá informace o vašem počítačovém pevném disku nebo softwaru, včetně vaší IP adresy, typu prohlížeče, doménového jména, času přístupu a adresy webové stránky. ALPHA LUXE tato data využívá k nabídce svých služeb, udržení kvality a získání obecných statistik týkajících se využití webové stránky.

VYUŽITÍ VAŠICH ÚDAJŮ

ALPHA LUXE sbírá a využívá vaše osobní údaje k udržení webové stránky a poskytování služeb, které hledáte. Osobní údaje vás také informují o dalších produktech nebo službách, které ALPHA LUXE nebo její partneři nabízí. ALPHA LUXE data nepředá třetím stranám. ALPHA LUXE nebude prodávat nebo pronajímat seznamy uživatelů třetím stranám bez vašeho souhlasu.

ZABEZPEČENÍ VAŠICH ÚDAJŮ

ALPHA LUXE chrání vaše údaje před neoprávněným přístupem, využitím nebo zveřejněním. Vaše osobní informace jsou uloženy na serveru, ke kterému mohou přistupovat pouze vybraní jednotlivci; poskytovatelé služeb mohou k nim mít přístup pouze. Jiné webové stránky, ke kterým se dostanete prostřednictvím našeho webu, mají vlastní prohlášení o ochraně soukromí a sběru dat a způsobu, jakým jsou využívány a publikovány. ALPHA LUXE doo nese v žádném případě odpovědnost za způsob a podmínky sběru a zpracování třetími stranami.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ALPHA LUXE zpracovává vaše údaje pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelů popsaných v sekci "Využití osobních údajů" a budou zpracovávány, dokud neuplatníte své právo na námitku nebo omezení zpracování.Kromě výše uvedeného ALPHA LUXE bude uchovávat vaše osobní údaje tak dlouho, jak je to nezbytné nebo povoleno podle platného zákona o ochraně osobních údajů.

OCHRANA SOUKROMÍ DĚTÍ

ALPHA LUXE vážně berou ochranu soukromí dětí. Provozujeme webové stránky v souladu se všemi platnými zákony v uvedené jurisdikci. Nezískáváme osobní údaje od nikoho, kdo je mladší šestnácti (16) let nebo, pokud to platný zákon povoluje, mladší třinácti (13) let. Děti mladší šestnácti (16) let nebo, pokud to platný zákon povoluje, mladší třinácti (13) let by měly mít souhlas rodiče/opatrovníka před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů na webové stránky. Pokud zjistíme, že uživatel je mladší tohoto věku, nebudeme jeho osobní údaje využívat ani uchovávat bez souhlasu rodičů/opatrovníků. Bez takového souhlasu nemůže dítě účastnit určitých aktivit. Rodič/opatrovník může kontrolovat, odstraňovat, měnit nebo odmítnout další sběr nebo použití osobních údajů svého dítěte tím, že nás kontaktuje na adrese nebo na telefonním čísle uvedeném na tomto webu.

BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY

V ALPHA LUXE chápeme důležitost ochrany vašich osobních údajů. Zavedli jsme vhodná fyzická a elektronická opatření k ochraně dat, která sbíráme. Avšak nemůžeme zaručit, že informace uložené na našem webu nebo serverech budou zcela chráněny před neoprávněným přístupem třetích stran (hackery). Používáním našeho webu uznáváte a přijímáte toto riziko. V nejvyšší možné míře povolené platným zákonem nebereme na sebe žádnou odpovědnost za jakékoli škody, které jste mohli utrpět v důsledku ztráty, neoprávněného přístupu, zneužití nebo změny jakýchkoli informací, které jste nám poslali na náš web.

PLATNÉ PRÁVO / JURISDIKCE

Tato politika ochrany osobních údajů a všechny záležitosti týkající se našeho webu se řídí zákony Republiky Chorvatsko bez odkazu na principy mezinárodního práva. Používáním našeho webu souhlasíte s tím, že veškerá soudní řízení týkající se našeho webu a této politiky ochrany osobních údajů budou předložena výhradně příslušným soudům v Republice Chorvatsko. Nezaručujeme ani nenaznačujeme, že náš web nebo obsah/materiály na našem webu jsou vhodné pro použití mimo Republiku Chorvatsko. Informace poskytnuté na našem webu o produktech nebo službách platí pouze v Republice Chorvatsko. Tyto produkty a služby mohou být k dispozici pouze na konkrétních místech. Mimo Republiku Chorvatsko jste odpovědní za dodržení všech platných místních zákonů.

PŘEVOD AKTIV

V průběhu našeho podnikání můžeme prodávat nebo získávat aktiva. Pokud jiná entita získá ALPHA LUXE nebo všechna nebo téměř všechna naše aktiva, všechny osobní a neosobní údaje, které jsme shromáždili o uživatelích našeho webu, mohou být převedeny na tuto entitu. Pokud proti nám budou zahájena jakákoli konkurzní nebo reorganizační řízení, mohou být takové informace považovány za náš majetek a mohou být prodány nebo převedeny třetím stranám.

UZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud je některé ustanovení této Ochrany osobních údajů neplatné, nelegální nebo nevynutitelné z důvodu jakéhokoli zákona nebo veřejné politiky, takové ustanovení se nebude uplatňovat v míře, v jaké je neplatné nebo nevynutitelné, a zbývající ustanovení zůstanou v plné moci a účinku.

ZMĚNY A AKTUALIZACE NAŠÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhražujeme si právo kdykoli změnit nebo aktualizovat tuto Ochrany osobních údajů bez předchozího upozornění. Pravidelně kontrolujte naše webové stránky kvůli jakýmkoli změnám nebo aktualizacím naší Ochrany osobních údajů, které budou zveřejněny zde a ukážou aktualizované datum účinnosti na první straně Ochrany osobních údajů v případě jakýchkoli změn nebo aktualizací.

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte jakékoli otázky nebo komentáře týkající se této Ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese .

Oceníme vaše zpětné vazby a učiníme komerčně rozumné kroky k řešení jakýchkoli obav co nejdříve.

ALPHA LUXE GROUP d.o.o. Mate Vlasića 17, 52440 Poreč Pracovní doba: Po-Ne 9:00-19:00 OIB (DPH): HR 69925939724, MBS: 130092679 Registrováno u Obchodního soudu v Pazinu, základní kapitál HRK 20,000.00, zcela zaplaceno.

Členové představenstva: Robert Budimir Transakční účet:

IBAN HR27 2340 0091 1110 03017, otevřeno s Privredna Banka Zagreb dd. BIC / SWIFT: PBZGHR2X